Om Rorkulten

Rorkulten är Lysekils nya kulturmötesplats. Här finns replokaler, mötesrum för studiecirklar och föreningar, inspelningsstudio, poddstudio och en större möteslokal med scen. På Rorkulten träffar du också kommunens samhällsguide, Rami Tobji (mer info – se Samhällsguide).

Mötesplatsen Rorkulten utvecklades utifrån ABF FyrBoDals vision om att skapa en kulturmötesplats i Lysekil som främjar delaktighet, mångfald och möten över generationer. Idén om en kulturmötesplats togs emot positivt av Lysekils kommun. Efter ett antal möten och samtal om hur mötesplatsen skulle drivas på bästa, skrevs ett avtal i form av ett IOP, ett Idéburet Offentligt Partnerskap, mellan Lysekils kommun och ABF FyrBoDal.

Nedan är ett utdrag ur Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap, IOP.

”Lysekils kommun har en stark och levade idéburen sektor bestående av både idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och andra intresseorganisationer. Föreningarna är olika stora men drivs i grunden på samma sätt: med ideellt engagemang och mycket hjärta. Det är en styrka för Lysekil att ha ett starkt civilsamhälle. Genom engagemang från idéburna sektorn finns möjligheter och ett bredare utbud för människor och grupper av människor. Ett samverkansarbete av det slag som beskrivs i de här riktlinjerna kan leda till tydligare gränser mellan de samverkande parterna, vilket ger tydligare ramar och ansvarsfördelning.”

Vill du läsa mer om riktlinjerna för Idéburet offentligt partnerskap? Klicka här –>

Har du frågor runt det IOP som ligger till grund för Rorkultens verksamhet?

Sanna Lannesjö

Integrationsstrateg

Lysekils Kommun